Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 w Warszawie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 w Warszawie przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenia Men z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228 z 2010 r. poz. 1488).

Pracownicy merytoryczni przyjmują codziennie w godz. 800 - 1900 zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym publicznie z początkiem roku szkolnego.
W soboty w poradni pełniony jest dyżur w godzinach 9.00-13.00;

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje od pon.- do czw. w godzinach 800 – 1900,
w pt. w godz. 8.00.- 17.00.

W celu przeprowadzenia diagnozy należy podpisać zgodę na badania, a w celu otrzymania opinii po badaniu - prośbę o wydanie opinii.

Na badania do Poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.

Na wizytę można zapisać się osobiście lub pod numerem telefonu: 22 648 68 37

Nie wymagamy skierowań. Wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Nabór na zajęcia terapeutyczne zgodnie z kryteriami prowadzą specjaliści ( dostępne na stronie poradni www.ppp19.eu).

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w Poradni stosowny wniosek (druki do pobrania na stronie poradni: www.ppp19.eu).

Procedura orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego

 • Wniosek rodziców (opiekuna prawnego) dziecka, o wydanie orzeczenia w celu nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego.
 •  Wymagana dokumentacja:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, określające czas, w którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (w przypadku nauczania indywidualnego),
  • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
  • opinia ze szkoły –placówki o uczniu.
 • Orzeczenie wg wymaganych przez MEN wzorów przygotowuje pracownik pedagogiczny poradni wskazany przez przewodniczącego zespołu orzekającego.
 • Termin posiedzenia zespołu orzekającego ustala przewodniczący zespołu i powiadamia o terminie posiedzenia zespołu rodzica, prawnego opiekuna.
 • Rodzic, prawny opiekun na prawo uczestniczenia w zespole orzekającym, o czym jest poinformowany.
 • Orzeczenie wydaje się wnioskodawcy w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego.
 • Rodzice – prawny opiekun otrzymują orzeczenie w 3 egzemplarzach potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.
 • W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół orzekający wydaje orzeczenie odmowne w 1 egzemplarzu.
 • Sprawy przygotowawcze na zespół orzekający powinny być przedstawione do wglądu dla dyrektora poradni przed posiedzeniem zespołu
 • Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dokumenty diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne spoza poradni, wskazany jest indywidualny kontakt rodzica i dziecka z psychologiem lub pedagogiem poradni.
Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Pschychologiczno-Pedagogiczna nr 19 w Warszawie
odpowiada: Beata Mierzejewska
data: 22-05-2019
wytworzył: Anna Stelmach
data: 22-05-2019
data: 22-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-01-2016 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 28-11-2013 - Edycja treści
 • 07-02-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 692